יומנים

חוסר בויטמין D - גורם סיכון למוות מוקדם

מחקר חדש שפורסם בבטאון הרפואי Archives of Internal Medicine  מראה שחוסר בויטמין D מגדיל את הסיכוי למוות מוקדם.

במחקר נבדקו נתונים של 13,331 אנשים בגיל 20 ומעלה. נבדקו נתוני מוות מסיבות סרטן, מחלת לב וכלי דם, ומסיבה כלשהי. האוכלוסייה חולקה לארבעה רבעונים של רמות ויטמין D. ברבעון התחתון היו בעלי רמות של25(OH)D    נמוכות מ-17.8 ng/mL. במהלך תקופה של 8.7 שנים נרשמו 1806 מקרי מוות בתוכם 777 עקב מחלת לב וכלי דם. לאחר נטרול גורמים כמו סרטן או מחלת לב, מצאו החקרים שהסיכוי למוות מסיבה כלשהי ברבעון התחתון של רמות ויטמין D גדול ב-26% מהסיכוי ברבעון העליון (פי 1.26). החישובים המתואמים של חוסר בויטמין D עם מחלת לב וסרטן הניבו דרגת סיכון גבוהה יותר שאינה משמעותית מבחינה סטטיסטית.

מסקנות המחקר: רמות נמוכות מ-17.8 ng/mL של25(OH)D   קשורות באופן בלתי תלוי בסיכון מוגבר למוות מסיבה כלשהי.

נזכיר כאן שהגדרות תוצאות בדיקה של ויטמין D בקופות החולים הן:
קטן מ - Deficiency: 10 ng/mL
Hypovitaminosis: 10 - 32 ng/mL

על פי מחקר זה, יש לעשות הערכה מחודשת של הגדרות ואולי להגדיר Deficiency בערכים קטנים מ - ng/mL 20

לתקציר המחקר

שלב תוכן