ויטמין D וסוכרת נעורים. מחקר נוסף

מחקר נוסף המאשש את ההשערה שחוסר בויטמין D הוא אחד מגורמי הסיכון להתפתחות סוכרת נעורים בו מתפרסם בחודש זה בירחון Diabetologia. כידוע, קרינת ה-UVB של השמש היא האחראית לייצור ויטמין D בעור. העוצמה של קרינה זו פוחתת ככל שמתרחקים מקו המשווה. במחקר  נבדקו נתוני נתוני הארעות של סוכרת 1 בילדים עד גיל 14 בשנים 1990-1994 ב-51 אזורים בעולם. החוקרים בדקו את הקשר שבין קו רוחב להארעות סוכרת נעורים ע"י רגרסיה מרובה. התוצאה שנתקבלה היא מתאם חיובי בין קו הרוחב להארעות הסוכרת עם מקדם R2=0.25. באזורים בעלי קרינת UVB גבוהה קרובה הארעות סוכרת נעורים ל-0. תוצאות מחקר זה מוסיפות עוד נדבך למסכת הראיות בדבר הקשר שבין חוסר בויטמין D להתפרצות סוכרת נעורים.
לידיעה ותקציר המחקר