ספיגת ויטמין די

הבנתי שספיגת ויטמין די בטיפות יותר טובה מאשר בכדורים
האם זה נכון תמיד ?
יעקב

.

שלום יעקב,

לא מצאתי תימוכין לסברה זו.

גדי