ערכים בקופות החולים השונות

שלום רב,
אשמח לדעת אם יש טבלה שמראה את הרמות השונות בערכים לפי קופת החולים.

.

 שלום לך,

להלן ערכי הייחוס במכבי:

קטן מ- Deficiency: 10 ng/mL (מחסור בויטמין)
Hypovitaminosis: 10 - 32 ng/mL (תת רמה של ויטמין)
Sufficiency: 32 - 100 ng/mL (רמה מספקת של הויטמין)
גדול מ -  Toxicity: 100 ng/mL (רמה רעילה של הויטמין)

ערכי הייחוס בקופות חולים אחרות אינם ידועים לי. בכל אופן, הקופות השונות מודדים לפי יחידות מדידה שונות. ניתן לבצע חישוב המרה מ nmol/l ל ng/ml ולהיפך בעזרת המחשבון בצד שמאל הדף.

גדי