הרעלה של ויטמין D

כתוב "שאדם עם עור לבן יכול לייצר בעורו כ-10000 יחב"ל בחשיפת גוף מלא לשמש של צהרי קיץ בתוך כ-20 דקות". האם יש מצב של הרעלה של ויטמין D מחשיפה לשמש?

שלום

שלום אורח,

אין הרעלות של ויטמין D מעודף חשיפה לשמש. יש מגנון הגנה טבעי שמגביל את הכמות המיוצרת בגוף גם בחשיפה ממושכת. במאמר זה כתוב:

Excessive exposure to sunlight will not result in vitamin D intoxication because both previtamin D(3) and vitamin D(3) are photolyzed to several noncalcemic photoproducts

תרגום חפשי: חשיפה מוגזמת לשמש לא תגרום להרעלה של ויטמין D כי פרה-ויטמין 3(D) וויטמין 3(D) הופכים לתוצרים לא "מסיידים" (noncalcemic) בתהליך של פוטוליזה (תהליך כימי בהתערבות אנרגית אור). מאמרים אחרים מציינים שלאחר 20-30 דקות של חשיפה אין המשך ייצור של הויטמין.

כדאי לזכור את המצילים בשפת הים. לא ידוע לי על מקרה של מציל שהייתה לו הרעלת ויטמין D.

גדי