ויטמין D מקטין את הסיכון להתפתחות סוכרת נעורים

במחקר חדש שפורסם בכתב העט הרפואי Archives of Disease in Childhood  בוצע meta-analysis (ניתוח “על”) של מחקרים קודמים אודות צריכת ויטמין D בילדות והסיכון לסוכרת נעורים. תוצאות המחקר מצביעות על ירידה משמעותית בסיכון להתפתחות סוכרת נעורים בקרב אלה שצרכו ויטמין D בשנות הילדות הראשונות ביחס לאלה שלא צרכו. יחס הסיכויים הכללי היה 0.71 . כלומר, ירידה של 29% בקרב אלה שצרכו ויטמין D ביחס לאלה שלא צרכו. בנוסף, כותבים המחברים, שיש עדוית לתגובה לעוצמת מינון (”dose response”). לתקציר המחקר

נזכיר כאן ש”מתוקים” העלה את נושא ויטמין D ומניעת סוכרת נעורים במאמר “חכמים בשמש, האמנם?” שבו הובא בין השאר מימצא מתוך אחד המחקרים שבפינלנד הקטינה תצרוכת של 2000 יחב”ל ויטמין D בשנת הילדות הראשונה את הסיכון לסוכרת נעורים לכדי כחמישית.

באתר זה נסקרים מחקרים נוספים ומחלות נוספות כגון מחלות אוטואימוניות אחרות, סוכרת מבוגרים, סוגי סרטן שונים שבהן יש לויטמין השפעה מגינה.