אודות האתר

 

האתר מוקם ומתוחזק על בסיס התנדבותי בזמן פנוי.

מטרת האתר להביא מידע אודות ויטמין D כדי להעלות את המודעות לחשיבותו

ולמניעת המחלות הקשורות בחוסר ויטמין D. 

הבהרה:

להנהלת האתר אין כל רווח כספי או טובת הנאה כתוצאה ממכירת מוצרי ויטמין כלשהם, נורות שיזוף או עזרים אחרים הקשורים בויטמין D.