סרטן השד וויטמין D

פברואר 2008
 על פי האגודה למלחמה בסרטן אחת מכל שמונה נשים  תחלה בסרטן השד (מ-1). אך מחקרים מצביעים על כך שאפשר להוריד את תחלואת סרטן השד לרמה נמוכה עד כדי כ-50% על ידי צריכה של ויטמין D ו/או חשיפה מבוקרת לשמש. האם סיסמת "אחת משמונה" יכולה להשתנות ל"אחת משש עשרה"?

מחקר שבדק את הקשר בין סרטן השד לחשיפה לשמש ופולימורפיזם ("צורות רבות") של Vitamin D Receptor) VDR- קולטן ויטמין D ) הראה קשר בין חשיפה גבוהה לשמש לסיכון נמוך לחלות בסרטן שד מתקדם (מ-2). המחקר בדק מקרים של סרטן השד בנשים ממוצאים אתניים שונים בגילאי 35-79. אצל נשים בהירות ירד הסיכון ל-53%. לא נמצא קשר ל-צורות השונות של VDR. כמו כן, לא נמצא קשר אצל נשים בעלות גוון עור בינוני עד כהה.

מחקר אחר (מ-3) שבדק את הקשר בין סרטן השד לויטמין D ב-2759 בנשים בגיל הבלות (גילאי 50-74) בגרמניה, מצא שככל שרמת 25(OH)D (הורמון ויטמין D) גבוהה יותר, קיים סיכון נמוך יותר לחלות בסרטן השד. הקשר מתואר באיור 1.

איור 1.
באיור קו רגרסיה (לא לינארית) המראה שככל שעולה ריכוז 25(OH)D, יורדים סיכויי התחלואה.
הסיכויים הנמוכים ביותר נתקבלו בריכוזים גבוהים מ-30ng/ml )  75nM ).

מחקר שבו נאספו נתונים על אוכלוסיה של  1760 נשים מצא שבריכוז של 52ng/ml של הורמון הויטמין 25(OH)D הסיכוי ללקות בסרטן השד הוא 50% ביחס למצב שבו הריכוז הוא 10ng/ml (מ-4, 5).


מחקרים ומאמרים רפואיים נוספים מצביעים על ירידה במקרים של סרטן השד הקשורים לחשיפה לשמש ו/או צריכה של ויטמין D:
  • מחקר בארה"ב במדגם של 5009 נשים מצא סיכון יחסי של 0.67-0.85 הקשור בחשיפה לשמש או צריכה של ויטמין D. באותו מחקר נמצא סיכון יחסי להתפתחות סרטן השד של 0.35-0.75 אצל נשים שגרו באזורים בעלי דרגת קרינה גבוהה (מ-6).
  • מחקר באנגליה מצא שלנשים שאצלן ריכוז 25(OH)D קטן מ-20ng/ml ) 50nM ), ההסתברות לסרטן השד היא 3.54  ביחס לאלו שאצלן הריכוז גדול מ-50nM (מ-7).
  • מחקר באנגליה שבדק את הקשר בין סרטן השד, ריכוז של 25(OH)D ופולימורפיזם של VDR מצא הסתברות של 6.82 אצל נשים שהריכוז היה קטן מ-20ng/ml ) 50nM ) עם גנוטיפ של bb BsmI ביחס לנשים שאצלן הריכוז גדול מ-20ng/ml ) 50nM )  עם גנוטיפ BB או Bb  (מ-8).
  • מחקר באוכלוסייה של בית הספר לרפואה באוניברסיטת הרווארד הראה ירידה של 30% בסיכון לסרטן השד בחמישון העליון של ריכוז 25(OH)D ביחס לחמישון התחתון. אגב, באוכלוסיה בעלת הרמה הגבוהה של 25(OH)D נמצא סיכון נמוך יחסי גם לסוגים אחרים של סרטן: סרטן המעי הגס וסרטן הלבלב (מ-9).

מחקר משנת 2001 בישראל מראה רמות 25(OH)D של  18.6ng/ml ו-13.5ng/ml בקרב נשים יולדות חילוניות וחרדיות בהתאמה (מ-10). אלו הן רמות "שמזמינות" את סרטן השד בקרב הנשים להן רמות נמוכות של 25(OH)D  . 

עדכון - 6/2009:

1. מחקר מעודכן (ראה את המאמר מרבית אוכלוסיית ישראל בחוסר ויטמין D) מראה שהאשה הישראלית הממוצעת אינה עומדת ברמת המינימום הנדרשת של vitamin d 25-OH אפילו בקיץ והרמה נעה בין 20 ל ng/ml27 בתלות בעונת השנה ובסוג התעסוקה של האשה.

2.  האפקט של ויטמין D לא מסתכם רק במניעת סרטן השד אלא גם בהישרדות לאחר אבחון הסרטן. מחקר חדש מראה שלנשים עם ערך נמוך של vitamin d 25-0h היו סיכויים של בערך פי 2 לחזרה של הסרטן ומוות ביחס לנשים עם רמות תקינות של הויטמין.

עפ"י האגודה למלחמה בסרטן כ- 4,000 נשים מאובחנות מדי שנה בסרטן השד וכ-900 מתות מהמחלה. זהו נתון שאפילו אם נחסוך אחוזים בודדים בתחלואה באמצעי כה פשוט כמו ויטמין D, זו תהיה הצלה.נחסוך חיים רבים. 

מאמרים נוספים בנושא סרטן השד: ויטמין די וסרטן השד - מחקר נוסף,   רמות ויטמין D והסיכון של סרטן השד אצל נשים גרמניות לפני גיל הבלות.

מקורות

האגודה למלחמה בסרטן: חודש אוקטובר  2007 – חודש המודעות לסרטן השד .1 

2. John EM, Schwartz GG, Koo J, Wang W, Ingles SA.: Sun exposure, vitamin D receptor gene polymorphisms, and breast cancer risk in a multiethnic population. Am J Epidemiol. 2007 Dec 15;166(12):1409-19.. Medline

3. Abbas S, Linseisen J, Slanger T, Kropp S, Mutschelknauss EJ, Flesch-Janys D, Chang-Claude J.: Serum 25-hydroxyvitamin D and risk of post-menopausal breast cancer--results of a large case-control study. Carcinogenesis. 2008 Jan;29(1):93-9. Medline

4. Garland CF, Gorham ED, Mohr SB, Grant WB, Giovannucci EL, Lipkin M, Newmark H, Holick MF, Garland FC.: Vitamin D and prevention of breast cancer: pooled analysis.  J Steroid Biochem Mol Biol. 2007 Mar;103(3-5):708-11. Medline

5. Cedric F. Garland, Frank C. Garland, Edward D. Gorham, William B. Grant and Sharif B. Mohr: What is the Dose-Response Relationship between Vitamin D and Cancer? May 7, 2007. PowerPoint presentation

6. John EM, Schwartz GG, Dreon DM, Koo J.: Vitamin D and breast cancer risk: the NHANES I Epidemiologic follow-up study, 1971-1975 to 1992. National Health and Nutrition Examination Survey. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 1999 May;8(5):399-406. Medline

7. Colston KW, Lowe LC, Mansi JL, Campbell MJ.: Vitamin D status and breast cancer risk. Anticancer Res. 2006 Jul-Aug;26(4A):2573-80. Medline

8. Lowe LC, Guy M, Mansi JL, Peckitt C, Bliss J, Wilson RG, Colston KW.: Plasma 25-hydroxy vitamin D concentrations, vitamin D receptor genotype and breast cancer risk in a UK Caucasian population. Eur J Cancer. 2005 May;41(8):1164-9. Medline

9. Giovannucci E.: Vitamin D and Cancer Incidence in the Harvard Cohorts. Ann Epidemiol. 2008 Feb 19. Medline

10. Mukamel MN, Weisman Y, Somech R, Eisenberg Z, Landman J, Shapira I, Spirer Z, Jurgenson U.: Vitamin D deficiency and insufficiency in Orthodox and non-Orthodox Jewish mothers in Israel. Isr Med Assoc J. 2001 Jun;3(6):419-21. Medline